Administration

Nina Vladimirovna Tchaikovskaya

Director

Tel: +7 (49234) 77-1-01

Fax: +7 (49234) 77-1-28

602264, Murom, ulitsa Orlovskaya, 23, room 229

Arkady Lvovich Zhiznyakov

First Assistant Director

Tel: +7 (49234) 77-1-11

602264, Murom, ulitsa Orlovskaya, 23, room 229

Dmitry Evgenyevich Andrianov

Assistant Director of Instructional Activities

Tel: +7 (49234) 77-1-12

Fax: +7 (49234) 77-1-28

602264, Murom, ulitsa Orlovskaya, 23, room 225

Alexey Vladimirovich Karpov

Assistant Director of Education Quality Management

Tel: +7 (49234) 77-1-25

602264, Murom, ulitsa Orlovskaya, 23, room 225

Olga Evgenyevna Fomina

Assistant Director of Extra-Curricular Activity

Tel: +7 (49234) 77-1-15

602264, Murom, ulitsa Orlovskaya, 23, room 215

Igor Vasilyevich Mosalyov

Assistant Director of General Service

Tel: +7 (49234) 77-1-14

Fax: +7 (49234) 77-1-19

602264, Murom, ulitsa Orlovskaya, 23, room 219